Bedre teamarbeid?

I denne e-boken vil du få bedre forståelse for hvordan dere kan jobbe med ditt team. Her får du 5 smarte teamutviklingstips som er lette å gjennomføre og gjør dere i stand til å skape bedre resultater sammen. Du får også et månedlig nyhetsbrev om team- og lederutviklingstips.

  We respect your privacy. Unsubscribe at anytime.

  Hvordan team bør dere være?

  Det er lurt å få en forståelse av hvordan team dere bør være. Hvor tett skal dere involvere hverandre avhenger av hvilke oppgaver dere skal løse. Her vil du få noen enkle holdepunkter som gjør det lettere å finne ut hvordan dere bør samarbeide.

  Hvordan bedre alles innsats?

  Bidrar alle på en god måte vil resultatet bli mye bedre. Hvordan motiverer du slik at alle føler seg sett, og ønsker å bidra til teamets felles fremtidige suksess? Hvordan kan du få den enkelte til å sette teamets resultater foran sine individuelle mål?

  Hvordan unngå konflikter?

  Konflikter kan være utmattende for et team. Vi ser her på konkrete grep for å løse en av de vanligste årsakene til konflikter, og hvordan dere kan jobbe slik at dere har friske diskusjoner som ikke ender i konflikt.